U bent auteur of uitgever

U bent auteur of uitgever

 

Reprobel int de vergoedingen niet voor zichzelf maar voor de rechthebbenden voor wier rekening ze optreedt.

 

Bent u auteur of uitgever, dan kan u aanspraak maken op uw deel van deze vergoedingen. Een auteur is de natuurlijke persoon (dus niet een rechtspersoon zoals een vennootschap) die het auteursrechtelijk beschermde werk heeft gecreëerd of mee gecreëerd (bv. bij een auteursteam of een strip). Het kan ook gaan om de erfgenamen van een overleden auteur. Het Uitgeverscollege van Reprobel hanteert de volgende definitie van een uitgever: “de natuurlijke of rechtspersonen die in het kader van een beroepsactiviteit en via een georganiseerde bedrijfsstructuur investeren in werken van auteurs, die deze werken publicatieklaar maken en produceren, die instaan voor de uitgave, exploitatie, verhandeling en verspreiding daarvan en die op grond van de wet, een overdracht of licentie welbepaalde rechten (met inbegrip van vergoedingsrechten) op die werken kunnen doen gelden”.

 

U kan uw vergoedingen opeisen door aan te sluiten bij het lid-beheersvennootschap van Reprobel dat het nauwst aansluit bij uw activiteiten als auteur of uitgever. Een lijst van beheersvennootschappen van auteurs en uitgevers vindt u hier.

 

Beheersvennootschappen zorgen er niet alleen voor dat u de Reprobel-vergoedingen ontvangt waarop u recht heeft, maar ze bieden ook interessante aanvullende diensten (bv. juridisch advies) aan en beheren in sommige gevallen ook andere auteursrechten voor u.

 

In het kader van wettelijke vergoedingsregelingen en aanvullende licenties kan u als rechthebbende ook individueel en rechtstreeks vergoedingen van Reprobel ontvangen. In dat geval bent u een ‘niet-aangesloten rechthebbende’. De organieke documenten van Reprobel regelen in detail hoe u dit kan doen. Reprobel berekent de vergoeding dan wel niet zelf. Dat gebeurt door één van haar leden-beheersvennootschappen (de ‘referentiebeheersvennootschap’), aangesteld door het Auteurscollege of het Uitgeverscollege van Reprobel. De referentiebeheersvennootschap kan u daarvoor een beheerskost aanrekenen.

 

Wil u als niet-aangesloten rechthebbende vergoedingen ontvangen van Reprobel, dan neemt u contact op met Reprobel via het online contactformulier.