Wat we doen

 

Alle bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen beschikken vandaag over toestellen om het werk van auteurs en uitgevers intern te verspreiden. Denk maar aan een klassieke kopieermachine of printer, of een smartphone waarmee iemand een foto maakt van een artikel om door te sturen naar collega’s. Ook een medewerker die op het internet een interessante presentatie vindt en opslaat op het bedrijfsnetwerk, is een voorbeeld van de interne verspreiding van auteursrechtelijk beschermde informatie.

 

Door een bijdrage te betalen aan Reprobel, mag u dit doen zonder in te gaan tegen de rechten van auteurs en uitgevers. Reprobel streeft geen winst na en verdeelt alle inkomsten onder hun vertegenwoordigers. We worden gecontroleerd door een erkende revisor en staan onder toezicht van de FOD Economie.

Onze meerwaarde voor u

In ruil voor uw vergoeding krijgt u van ons maximale rechtszekerheid en gebruiksgemak om auteursrechtelijk beschermde informatie te reproduceren en te verspreiden. Bovendien zorgt u er mee voor dat auteurs en uitgevers hiervoor een correcte vergoeding ontvangen. Hiermee kunnen ze blijven creëren, informeren en investeren in hun werk, ook in de digitale wereld van vandaag.

 

Uw vergoeding aan Reprobel maakt met andere woorden de cirkel rond en draagt op die manier bij aan de voortdurende stimulatie en vooruitgang van de creatieve sector en de kenniseconomie.

Hoe we te werk gaan

 

Uw bijdrage aan Reprobel is doorgaans een vaste jaarvergoeding per persoon (relevante werknemer, leerling,…), afhankelijk van de sector waarin u actief bent. U kunt ze zelf berekenen en betalen met een eenvoudige aangifte op ons portaal.

 

Grote bedrijven, overheden en sectorfederaties kunnen een specifieke overeenkomst afsluiten met Reprobel.. Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact met ons opnemen..