Financiële en wettelijke rapportering

 

Jaarverslagen

 

U vindt alle informatie over de werking, de inningen, het beheer en de verdelingen van Reprobel in haar jaarverslagen.

 

Het Jaarverslag over het boekjaar 2020 vindt u hier.

Het Jaarverslag over het boekjaar 2019 vindt u hier.

Het Jaarverslag over het boekjaar 2018 vindt u hier.
Het Jaarverslag over het boekjaar 2017 vindt u hier.
Het Jaarverslag over het boekjaar 2016 vindt u hier.

 

De beheerskost van Reprobel (op basis van de wettelijke ratio, die rekening houdt met de gemiddelde inningen in de laatste drie boekjaren), vindt u terug in de jaarverslagen.

 

 

Wettelijke rapportering (artikelen XI.248/6, § 3, tweede lid en XI.266 WER)

 

De jaarverslagen hierboven bevatten de wettelijke rapporteringsverplichtingen van artikel XI.248/6, § 3, tweede lid van het Wetboek van Economisch Recht (sinds de inwerkingtreding van dit artikel).

 

De meest recente versie van de statuten van Reprobel (inclusief de lidmaatschapsvoorwaarden) vindt u hier.

 

De leden van de raad van bestuur van Reprobel (leden-beheersvennootschappen) vindt u hier. De Algemeen directeur van Reprobel is Steven De Keyser.

 

Het model van licentieovereenkomst van Reprobel voor de private en de publieke sector (papieren reproducties en digitaal hergebruik) vindt u hier. De bijhorende innings- en tariferingsregels met daarin de tariefzetting, vindt u hier. De tarieven voor de wettelijke licenties die Reprobel beheert, vindt u hier (private en publieke sector – fotokopieën), hier (onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) en hier (openbaar leenrecht).

 

De wettelijk te publiceren beleidsnota’s van Reprobel (verdeling, niet-verdeelbare bedragen, beheerskosten en inhoudingen) ivm boekjaar 2020 (AV juni 2021) vindt u hier.

 

Een geactualiseerde lijst van de internationale representatie-overeenkomsten die Reprobel heeft afgesloten, vindt u hier.

 

De klachtenprocedure van Reprobel vindt u hier.