Financiële en wettelijke rapportering

 

Jaarverslagen

 

U vindt alle informatie over de werking, de inningen, het beheer en de verdelingen van Reprobel in haar jaarverslagen.

 

Het Jaarverslag over het boekjaar 2023 vindt u hier.

Het Jaarverslag over het boekjaar 2022 vindt u hier.

Het Jaarverslag over het boekjaar 2021 vindt u hier.

Het Jaarverslag over het boekjaar 2020 vindt u hier.

Het Jaarverslag over het boekjaar 2019 vindt u hier.

Het Jaarverslag over het boekjaar 2018 vindt u hier.
Het Jaarverslag over het boekjaar 2017 vindt u hier.
Het Jaarverslag over het boekjaar 2016 vindt u hier.

 

De beheerskost van Reprobel (op basis van de wettelijke ratio, die rekening houdt met de gemiddelde inningen in de laatste drie boekjaren), vindt u terug in de jaarverslagen.

 

 

Wettelijke rapportering (artikelen XI.248/6, § 3, tweede lid en XI.266 WER)

 

De jaarverslagen hierboven bevatten de wettelijke rapporteringsverplichtingen van artikel XI.248/6, § 3, tweede lid van het Wetboek van Economisch Recht (sinds de inwerkingtreding van dit artikel).

 

De meest recente versie van de statuten van Reprobel (inclusief de lidmaatschapsvoorwaarden) vindt u hier.

 

De leden van de raad van bestuur van Reprobel (leden-beheersvennootschappen) vindt u hier.

Vanaf 7 juni 2022 is de heer Jean-Paul Langhoor-Beitia aangesteld als Algemeen Directeur/CEO van Reprobel en Auvibel. Deze aanstelling kadert in de nauwe operationele samenwerking tussen Reprobel en Auvibel.

 

Het model van licentieovereenkomst van Reprobel voor de private en de publieke sector (papieren reproducties en digitaal hergebruik) vindt u hier. De bijhorende innings- en tariferingsregels met daarin de tariefzetting, vindt u hier. De tarieven voor de wettelijke licenties die Reprobel beheert, vindt u hier (private en publieke sector – fotokopieën), hier (onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) en hier (openbaar leenrecht).

 

De wettelijk te publiceren beleidsnota’s van Reprobel (verdeling, niet-verdeelbare bedragen, beheerskosten en inhoudingen) ivm boekjaar 2021 (AV juni 2022) vindt u hier.

 

Een geactualiseerde lijst van de internationale representatie-overeenkomsten die Reprobel heeft afgesloten, vindt u hier.

 

De klachtenprocedure van Reprobel vindt u hier.