Financiële en wettelijke rapportering

 

Jaarverslagen

 

U vindt alle informatie over de werking, de inningen, het beheer en de verdelingen van Reprobel in haar jaarverslagen.

 

Het Jaarverslag over het boekjaar 2020 vindt u hier.

Het Jaarverslag over het boekjaar 2019 vindt u hier.

Het Jaarverslag over het boekjaar 2018 vindt u hier.
Het Jaarverslag over het boekjaar 2017 vindt u hier.
Het Jaarverslag over het boekjaar 2016 vindt u hier.

 

De beheerskost van Reprobel (op basis van de wettelijke ratio, die rekening houdt met de gemiddelde inningen in de laatste drie boekjaren), vindt u terug in de jaarverslagen.

 

 

Wettelijke rapportering (artikelen XI.248/6, § 3, tweede lid en XI.266 WER)

 

De jaarverslagen hierboven bevatten de wettelijke rapporteringsverplichtingen van artikel XI.248/6, § 3, tweede lid van het Wetboek van Economisch Recht (sinds de inwerkingtreding van dit artikel).

 

De meest recente versie van de statuten van Reprobel (inclusief de lidmaatschapsvoorwaarden) vindt u hier.

 

De leden van de raad van bestuur van Reprobel (leden-beheersvennootschappen) vindt u hier.

Vanaf 1 december 2021 zal de heer Steven De Keyser niet meer de functie van Algemeen Directeur van Reprobel waarnemen. Tot de aanstelling van de nieuwe Algemeen Directeur van Reprobel zal Mevrouw Anne-Lize Vancraenem in haar hoedanigheid van Voorzitter van de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur op zich nemen. Zij zal hierbij geassisteerd worden door het directiecomité. Het directiecomité van Reprobel bestaat uit Olivier Van Gulck, Chief Operating Officer , Kurt Van Damme, Head of Sales, legal and international en Annemie Maes, Head of communications, advocacy, distribution and corporate secretary.

 

Het model van licentieovereenkomst van Reprobel voor de private en de publieke sector (papieren reproducties en digitaal hergebruik) vindt u hier. De bijhorende innings- en tariferingsregels met daarin de tariefzetting, vindt u hier. De tarieven voor de wettelijke licenties die Reprobel beheert, vindt u hier (private en publieke sector – fotokopieën), hier (onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) en hier (openbaar leenrecht).

 

De wettelijk te publiceren beleidsnota’s van Reprobel (verdeling, niet-verdeelbare bedragen, beheerskosten en inhoudingen) ivm boekjaar 2020 (AV juni 2021) vindt u hier.

 

Een geactualiseerde lijst van de internationale representatie-overeenkomsten die Reprobel heeft afgesloten, vindt u hier.

 

De klachtenprocedure van Reprobel vindt u hier.