Internationale werking

De wereld is veel groter dan de eigen kerktoren, zeker in deze digitale tijden. Informatiestromen beperken zich al lang niet meer tot het eigen land of het eigen taalgebied. Tekst- en beeldwerken zoals boeken, kranten, tijdschriften, foto’s en afbeeldingen: alle worden ze gelezen, bekeken, gebruikt en gereproduceerd over de landsgrenzen heen.

Dat is zeker ook het geval voor fotokopieën en voor de openbare uitlening van auteursrechtelijk beschermde werken of uitgaven. Werken van Belgische auteurs en uitgevers worden in het buitenland gefotokopieerd of uitgeleend in openbare bibliotheken, en andersom.

Daarom heeft Reprobel meer dan 35 representatie-overeenkomsten met buitenlandse partnerorganisaties gesloten. Een lijst met de representatie-overeenkomsten die Reprobel heeft gesloten, vindt u hier.

Het leeuwendeel van de representatie-overeenkomsten van Reprobel gaan over papieren reproducties. Reprobel sloot recent wel een overeenkomst met de Nederlandse Stichting Pro over het aandeel van Nederlandse uitgevers in leenrechtvergoedingen betaald door de Vlaamse Gemeenschap. De onderhandelingen met de Stichtingen Lira en Pictoright over het aandeel van Nederlandse auteurs in die vergoedingen lopen nog.

De bilaterale overeenkomsten van Reprobel komen in twee varianten. Bij een A-overeenkomst vindt er daadwerkelijk een wederzijdse betaling van vergoedingen tussen de twee partnerorganisaties (Reprobel en de buitenlandse beheersvennootschap) plaats. A-overeenkomsten worden klassiek gesloten met partnerorganisaties in EU-lidstaten en in voor Belgische auteurs en uitgevers belangrijke landen buiten de EU (de Verenigde Staten, Canada / Quebec, Zuid-Afrika, …). Bij een B-overeenkomst komen beide partnerorganisaties overeen dat vergoedingen die op het ene grondgebied worden geïnd voor rekening van begunstigden op het andere grondgebied, mogen worden ingehouden door de innende organisatie voor haar eigen begunstigden. B-akkoorden worden doorgaans gesloten met buitenlandse partnerorganisaties in een opstartfase en/of in een ontwikkelingsland – om hun opstart of werking te ondersteunen – of met minder belangrijke landen buiten de EU.

Bij dit alles komen nog de mandaatovereenkomsten die sommige leden-beheersvennootschappen van Reprobel met eigen partners in het buitenland hebben gesloten voor bepaalde categorieën van werken, dragers of exploitatiehandelingen.

Reprobel is een actief lid van IFRRO, de wereldorganisatie van beheersvennootschappen in de tekst- en beeldsector (‘RRO’s’ of ‘Reproduction Rights Organisations’ in het jargon) met zetel in Brussel.