Reprobel in Cijfers

U vindt alle informatie over de werking, de inningen, het beheer en de verdelingen van Reprobel in haar Jaarverslagen.

Het Jaarverslag over het boekjaar 2017 vindt u hier.

De kerncijfers over het boekjaar 2017 vindt u hier in de wettelijk voorgeschreven tabelvorm (art. 23 KB 25 april 2014). De kerncijfers hebben betrekking op de door Reprobel geïnde vergoedingen, de directe en indirecte kosten die verband houden met die inningen en de verdeelde, betaalde en nog te verdelen vergoedingen. De informatie is uitgesplitst per inningsrubriek.

Het Jaarverslag over het boekjaar 2016 vindt u hier.

Het Jaarverslag over het boekjaar 2015 vindt u hier.

Het Jaarverslag over het boekjaar 2014 vindt u hier.

Het Jaarverslag over het boekjaar 2013 vindt u hier.

De werkingskost van Reprobel over het boekjaar 2017 bedroeg, in procenten afgezet tegen haar inningen, 16,27%. Die kost overschreed het wettelijke plafond van 15% (berekend op basis van het gemiddelde van de inningen van de afgelopen drie boekjaren 2015, 2016 en 2017 – art. XI.256, tweede lid, WER). De nadere motivering van deze overschrijving leest in deel 1.4.1 van het Jaarverslag 2017.