Reprobel in Cijfers

U vindt alle informatie over de werking, de inningen, het beheer en de verdelingen van Reprobel in haar Jaarverslagen.

Het Jaarverslag over het boekjaar 2016 vindt u hier.

De kerncijfers over het boekjaar 2016 (in de vorm voorgeschreven door het Wetboek van Economisch recht (artikel XI.249, § 4, WER) en het KB op de boekhoudnormen voor beheersvennootschappen (artikel 23)) vindt u hieronder in tabelvorm. De kerncijfers hebben betrekking op de door Reprobel geïnde vergoedingen, de directe en indirecte kosten die verband houden met die inningen en de verdeelde, betaalde en nog te verdelen vergoedingen. De informatie is uitgesplitst per inningsrubriek.

ReprografieTotaalBelgïeEuropaRest van de wereld
Geinde rechten€ 14 728 786€ 14 124 788€ 441 801€ 162 197
Totaal kosten€ 3 169 993€ 3 156 415€ 9 932€ 3 646
*Directe kosten€ 1 350 531€ 1 344 489€ 4 420€ 1 622
*Indirecte kosten€ 1 819 462€ 1 811 926€ 5 512€ 2 023
Totaal rechten + financiële opbrengsten€ 20 224 566€ 19 349 320€ 697 840€ 177 406
*Rechten in afwachting van betaling€ 7 884 009€ 7 884 009€ 0€ 0
*Te verdelen geïnde rechten€ 11 692 928€ 11 101 673€ 432 503€ 158 752
*Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling€ 481 902€ 198 559€ 264 863€ 18 480
*Niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar)€ 81 082€ 81 042€ 0€ 0
*Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde rechten€ 84 685€ 84 037€ 473€ 174
Betaalde rechten€ 16 687 626€ 15 607 481€ 876 252€ 203 892
Vergoeding voor het beheer van rechten€ 3 169 993€ 3 156 415€ 9 932€ 3 646
ReprografieTotaalBelgïeEuropaRest van de wereld
Geïnde rechten€ 2 126 619€ 2 126 619€ 0€ 0
Totaal kosten€ 45 023€ 45 023€ 0€ 0
*Directe kosten€ 21 484€ 21 484€ 0€ 0
*Indirecte kosten€ 23 538€ 23 538€ 0€ 0
Totaal rechten + financiële opbrengsten€ 2 216 945€ 2 216 945€ 0€ 0
*Rechten in afwachting van betaling€ 54 384€ 54 384€ 0€ 0
*Te verdelen geïnde rechten€ 2 084 190€ 2 084 190€ 0€ 0
*Verdeelde gïnde rechten in afwachting ven betaling€ 76 466€ 76 466€ 0€ 0
*Niet-verdeelbare geïnde rechten (niet-toewijsbaar)€ 0€ 0€ 0€ 0
*Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van de geïnde rechten€ 1 905€ 1 905€ 0€ 0
Betaalde rechten€ 1 683 973€ 1 283 415€ 400 558€ 0
Vergoeding voor het beheer van rechten€ 45 023€ 45 023€ 0€ 0

Het Jaarverslag over het boekjaar 2015 vindt u hier.

Het Jaarverslag over het boekjaar 2014 vindt u hier.

De werkingskost van Reprobel over het boekjaar 2016 bedroeg, in procenten afgezet tegen haar inningen, 13,96%. Die kost bleef dus onder het wettelijke plafond van 15% (berekend, in overeenstemming met de wet (artikel XI.252, § 3 WER) op basis van het gemiddelde van de inningen van de afgelopen drie boekjaren 2014, 2015 en 2016). Per inningsrubriek was de werkingskost van Reprobel voor het boekjaar 2016 respectievelijk 15,13% voor de reprografievergoeding en 2,16% voor het openbaar leenrecht.

Tussentijdse rapportering: op basis van de op 30 september 2017 beschikbare en voorlopige gegevens, bedraagt de werkingskost van Reprobel voor de eerste negen maanden van het boekjaar 2017 14.09%. Per inningsrubriek bedraagt die werkingskost respectievelijk 15.20% voor de reprografievergoeding en 2,30% voor het openbaar leenrecht. Indien de werkingskost op het einde van het boekjaar 2017 het wettelijk plafond van 15% zou overschrijden, zal Reprobel die overschrijding nader verantwoorden in het Jaarverslag over dit boekjaar.