Prints

De Belgische wetgever heeft er in december 2016 voor gekozen om de nieuwe reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding te beperken tot de fotokopieën van auteursrechtelijke beschermde werken of uitgaven.

Dat betekent dat de prints van auteursrechtelijk beschermde werken of uitgaven in alle gevallen – behalve als ze (binnen de grenzen van de wet) worden genomen ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek of door particulieren in en voor hun familiekring – onder het exclusieve auteursrecht vallen. Dat geldt ongeacht de aard van het bronwerk – een gescand papieren document of een digitaal document – maar, in de regel, wel alleen als u een onderneming, zelfstandige, vrij beroep, vereniging, overheidsinstelling of openbare bibliotheek bent.

reprobel icon printer mirror

Als u een werk op het internet aantreft en u kan het door middel van de printknop van uw browser zonder technische beperkingen en/of gratis afprinten, dan betekent dat gewoon dat de auteur of de uitgever u toelaat om af te printen onder een wettelijke uitzondering op het auteursrecht (concreet: thuiskopie of onderwijs/wetenschappelijk onderzoek, zie hierboven).

reprobel icon printer mirror

Voor prints van auteursrechtelijk beschermde werken of uitgaven met een intern-professioneel doel in (met name) de privésector en de overheidssector heeft u echter een aparte licentie nodig en moet u een aanvullende licentievergoeding betalen.

Reprobel werkt momenteel zo’n aanvullende licentie voor de prints uit.

Van zodra deze aanvullende licentie kan worden aangeboden, leest u hier meer informatie daarover.