Percentage beschermde bron

Dit percentage geeft aan hoeveel fotokopieën uit beschermde bron er gemiddeld op 100 fotokopieën worden genomen. U zal hier dus een zo objectief en waarheidsgetrouwe inschatting moeten maken voor uw bedrijf of instelling.

Typische beschermde bronnen zijn: een kranten- of tijdschriftartikel, een artikel uit een wetenschappelijk of vaktijdschrift, een boek, een strip, een handboek, handleiding of leer(werk)boek, een wetenschappelijk, technisch of professioneel boek, een cursus, syllabus of schoolboek, een woordenboek of encyclopedie, een reisgids of catalogus, een foto, een afbeelding, een karikatuur, een schilderij of een tekening, een plan of technische tekening, een land- of geografische kaart, een reclamefolder, een contract, …

De volgende bronnen worden als niet beschermd beschouwd en moet u dus niet verrekenen in het percentage beschermde bron:

  • Werken die u binnen uw onderneming of instelling volledig zelf heeft gemaakt (let op: compilaties die u maakt en die inhoud van derde partijen bevatten, vallen hier niet onder en moet u dus wél verrekenen in het percentage beschermd werk);
  • Werken die louter administratief zijn (bv. een factuur, bestel- of kassabon, rekeninguittreksel, vlieg- of treinticket, …)
  • Officiële werken (bv. een fiscaal aanslagbiljet, een notariële akte, een wet of een vonnis – let op: een juridisch tijdschrift met een samenvatting van of een commentaar bij een wet of vonnis zijn dan weer wel beschermd);
  • Oudere werken, dit zijn werken gepubliceerd vóór 1870.

 

Reprobel benchmarkt het ‘percentage beschermde bron’ dat u aangeeft, met vergelijkbare ondernemingen of instellingen in uw (sub)sector.