Papieren persoverzicht

Met een papieren persoverzicht wordt bedoeld een overzicht dat u systematisch maakt en intern verspreidt onder uw personeelsleden, en dat bestaat uit fotokopieën in verschillende exemplaren van uittreksels uit kranten, weekbladen en tijdschriften.

Opgelet: persoverzichten die u elektronisch verspreidt, vallen niet onder de wettelijke licentie en dus evenmin onder de bevoegdheid van Reprobel. Dat soort persoverzichten valt onder het exclusieve recht van de rechthebbende (auteur of uitgever) of de beheersvennootschap die hem vertegenwoordigt, aan wie u dus toestemming moet vragen om te reproduceren uit beschermde bron.

U geeft hier het daadwerkelijke jaarvolume fotokopieën uit beschermde bron aan dat u specifiek in het kader van papieren persoverzichten heeft gemaakt. Dat kan door alle periodieke verspreidingen van dat soort persoverzichten tijdens het jaar (op basis van aantal pagina’s, aantal bestemmelingen en frequentie) samen te tellen zodat u het jaarvolume daarvan bekomt.