Oude reprografieregeling (t.e.m. 2016)

Vanaf 1 januari 2017 is een volledig nieuwe vergoedingsregeling in werking getreden voor fotokopieën van auteursrechtelijk beschermde werken of uitgaven die onder een wettelijke licentie worden genomen in (hoofdzakelijk) de privé-sector en de overheidssector. Het gaat om twee aparte vergoedingsregelingen, de reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding, met die verstande dat Reprobel beide vergoedingen samen als uniek loket int. Voor reproducties en (sommige) publieke mededelingen ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, geldt vanaf 2017 dan weer een aparte vergoedingsregeling, terwijl papieren reproducties die particulieren in en voor hun familiekring maken sinds 2017 verhuisd zijn van de reprografie- naar de thuiskopieregeling.

Zowel voor fotokopieën die vóór 1 januari 2017 in alle professionele sectoren (privésector: ondernemingen, zelfstandigen, vrije beroepen, kopieerwinkels, …; overheidssector; onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; …) werden genomen als voor reproductieapparaten (kopieerapparaten, multifunctionele apparaten, …) die vóór die dag in de Belgische handel zijn gebracht, geldt evenwel nog de oude uitzonderings- en vergoedingsregeling inzake reprografie. Die vergoedingsregeling is uitgewerkt in een Koninklijk Besluit van 31 oktober 1997.

Als u dat nog niet zou hebben gedaan, moet u zich dus voor de betreffende reproductiehandelingen (vergoedingsplichtigen) of voor de betreffende reproductieapparaten (fabrikanten, importeurs, intracommunautaire kopers) in orde stellen en voldoen aan uw wettelijke en reglementaire verplichtingen. U kan daarvoor contact opnemen met contracts@reprobel.be (vergoeding voor fotokopieën) of met dalleman@reprobel.be (apparatenvergoeding).

Indien U nog uw aangifte onder de oude reprografieregeling (t.e.m. referentiejaar 2016) wenst te maken, gelieve dan contact op te nemen via vragen@reprobel.be.

Bent u een onderwijsinstelling die een overeenkomst met Reprobel heeft voor de (evenredige) reprografievergoeding t.e.m. referentiejaar 2016? Dan kan u hier uw contractuele aangifte doen.