26 NOVEMBER 2018

Bevestiging dading Copibec / Universiteit Laval (Quebec, Canada)

Op 14 november ll. homologeerde een rechter in Quebec de minnelijke regeling tussen onze Canadese partnervennootschap COPIBEC en de Universiteit LAVAL. Daarmee is een aanslepend juridisch conflict definitief beslecht. U vindt hier het vonnis waarvan sprake en hier het persbericht dat hiermee verband houdt. Voor de Belgische rechthebbenden die zich aangesloten hadden in deze class action, volgt later nog bericht i.v.m. de uitoefening van hun rechten in het kader van het settlement.