Documentatiecentra

Volgens de koninklijke besluiten van 5 maart 2017 is een documentatiecentrum “de gestructureerde samenvoeging, door een vergoedingsplichtige, van op papier of op soortgelijke drager vastgelegde werken / uitgaven met het oog op de aanwending ervan door verscheidene personen”. In mensentaal, is een documentatiecentrum een plaats in uw onderneming of instelling waar informatie centraal beschikbaar wordt gesteld (voor raadpleging, uitlening of verdere interne verspreiding) ten behoeve van een groep werknemers of andere gebruikers. Doorgaans worden in zo’n centrum grote(re) volumes fotokopieën uit beschermde bron gemaakt.