Disclaimer

Inhoud en gebruik van de website

Reprobel doet er alles aan om de inhoud van haar website correct, volledig, up-to-date en gebruiksvriendelijk te houden.

Reprobel probeert de inhoud van haar website zo feitelijk mogelijk te houden. Indien op de website toch persoonlijke standpunten of interpretaties worden weergegeven, dan zijn die uitsluitend toe te rekenen aan Reprobel, tenzij anders aangegeven. Als naar wetgeving of rechtspraak wordt verwezen, hebben alleen die bronnen zelf een officieel karakter.

Reprobel is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik dat u van informatie op haar website maakt. Dat geldt zowel voor de informatie van Reprobel zelf als voor de informatie van derde partijen die op de website zou worden vermeld of waarnaar wordt gelinkt.

Als u een opmerking over de inhoud van de website zou hebben, of suggesties om de gebruiksvriendelijkheid of de leesbaarheid te verbeteren, zend dan een mail naar info@reprobel.be.

Als u informatie op of delen van de website van Reprobel wil gebruiken, moet u daarvoor steeds eerst de voorafgaande toestemming van Reprobel krijgen, behalve als u zich kan beroepen op een wettelijke uitzondering op het auteursrecht.

Eigendom van de website

Reprobel is de enige eigenaar, zowel materieel- als intellectueelrechtelijk, van de volledige inhoud en van de structuur en de functionaliteiten van haar website. Hetzelfde geldt voor de onderliggende gegevensdatabank en voor de bedrijfsnaam, het logo en de woord- en beeldmerken van Reprobel.

Als Reprobel op haar website inhoud of applicaties van derde partijen gebruikt, doet ze dat met toestemming van die derden.

Uw persoonsgegevens / privacy

Reprobel behandelt uw persoonsgegevens met respect voor de geldende Belgische wetgeving op dit punt. Reprobel is momenteel bezig om haar privacybeleid af te stemmen op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor interne bedrijfsdoeleinden. Als Reprobel uw gegevens meedeelt aan derden, dan waarborgt ze steeds de confidentialiteit daarvan. Uw gegevens worden in ieder geval nooit met een commercieel oogmerk of voor promotiedoeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Als u de gegevens die Reprobel over u bijhoudt, wil raadplegen, dan kan dat schriftelijk of via mail (privacy@reprobel.be). U kan bv. ook vragen dat Reprobel uw gegevens verbetert. Voor meer informatie over uw rechten kan u de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de ‘Privacycommissie’) raadplegen.

Reprobel en haar medewerkers zijn wettelijk gebonden door het beroepsgeheim op grond van artikel XI.281 van het Wetboek van Economisch Recht.

Reprobel maakt gebruik van cookies om de gebruikers van haar website te herkennen. Een cookie is een klein bestand dat automatisch bewaard wordt op de computer van de gebruiker en dat de website in staat stelt om bijvoorbeeld de taalkeuze van de gebruiker op te slaan wanneer hij of zij de site bezoekt. Het opslaan van cookies heeft enkel als doel om het gebruik van de site te analyseren en te verbeteren. U kan het automatisch opslaan van deze tekstbestandjes verhinderen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Factuurvoorwaarden van Reprobel

De factuurvoorwaarden van Reprobel vindt u hier voor de reprografievergoeding en de wettelijke uitgeversvergoeding.