Hoeveel int Reprobel ?

In 2012 inde Reprobel 1.606.515 euro uit het openbaar leenrecht. Dit bedrag heeft voor het grootste deel betrekking op het referentiejaar 2010.

Naar schatting zou de nieuwe leenrechtvergoeding voor het referentiejaar 2017 boven de 3 miljoen EUR moeten uitkomen. Dit is bijna het dubbele van wat vandaag door Reprobel daarvoor wordt geïnd.

In de uitneembare bijlage van het jaarverslag “Kerncijfers 2012” vindt u meer informatie over de inningen van het leenrecht.