Hoeveel int Reprobel ?

In 2013 inde Reprobel 1.809.574 euro uit het openbaar leenrecht. Dit bedrag heeft voor het grootste deel betrekking op het referentiejaar 2011.

Naar schatting zou de nieuwe leenrechtvergoeding voor het referentiejaar 2017 boven de 3 miljoen EUR moeten uitkomen. Dit is bijna het dubbele van wat vandaag door Reprobel daarvoor wordt geïnd.

In de uitneembare bijlage van het jaarverslag “Kerncijfers 2013” vindt u meer informatie over de inningen van het leenrecht.