Aandacht: de wettelijke regeling inzake reprografie en onderwijs is recent veranderd. De informatie op deze website over reprografievergoedingen op het Belgische grondgebied is alléén nog van toepassing voor fotokopieën (evenredige vergoeding) die werden genomen en voor importhandelingen (vergoeding op reproductieapparaten) die werden gesteld vóór 1 januari 2017. De overige informatie op de website (bv. over de onderneming, haar financiële resultaten en het openbaar leenrecht) is wel nog geldig. De publieke website van Reprobel zal zo snel mogelijk worden aangepast aan de nieuwe regelgeving.

 

Hoe wordt het leenrecht verdeeld ?

Het aandeel van de leenvergoeding voor de rechthebbenden van geluids- en audiovisuele werken wordt momenteel geschat op 16,5%. De verdeling van dit aandeel wordt door Auvibel uitgevoerd. Auvibel is de collectieve beheersvennootschap voor de thuiskopie die dit type van rechthebbenden vertegenwoordigt, ter hoogte van 1/3 voor elke categorie van rechthebbenden (auteurs, producenten en kunstenaars), zoals bepaald door de wet.

De overige 83,5% (die verband houdt met literaire, journalistieke, educatieve en wetenschappelijke werken, alsook partituren, foto's, scripts, illustraties ...) wordt door Reprobel aan de auteurs- en uitgeversbeheersvennootschappen betaald, met uitzondering van het aandeel dat aan de buitenlandse rechthebbenden toekomt. De verdeling onder elk van de rechthebbenden wordt door deze vennootschappen geregeld. Zoals wettelijk voorgeschreven, wordt 70% van de vergoeding aan auteurs en 30% aan uitgevers verdeeld.

Het akkoord dat de primaire verdeling regelt tussen Auvibel en Reprobel werd op 21 februari 2013 verlengd en heeft betrekking op de referentiejaren 2010, 2011 en 2012.

In het jaarverslag van 2016 vindt u meer informatie over de verdeling van het leenrecht.