Aandacht: de wettelijke regeling inzake reprografie en onderwijs is recent veranderd. De informatie op deze website over reprografievergoedingen op het Belgische grondgebied is alléén nog van toepassing voor fotokopieën (evenredige vergoeding) die werden genomen en voor importhandelingen (vergoeding op reproductieapparaten) die werden gesteld vóór 1 januari 2017. De overige informatie op de website (bv. over de onderneming, haar financiële resultaten en het openbaar leenrecht) is wel nog geldig. De publieke website van Reprobel zal zo snel mogelijk worden aangepast aan de nieuwe regelgeving.

 

Wie is Reprobel ?

Reprobel is de Belgische beheersvennootschap die de vergoedingen voor de reprografie en voor het openbaar leenrecht int en verdeelt.

Kopiëren uit een boek of een krant mag in België binnen bepaalde grenzen, op voorwaarde dat de auteur en uitgever er een vergoeding voor ontvangen. Het is natuurlijk onbegonnen werk om bij elk kopieertoestel een controleur te zetten. In de plaats daarvan kwam er een heffing op kopieertoestellen en op kopieën.

In de bibliotheek kan u boeken ontlenen zonder ze zelf aan te moeten kopen. Ook dit betekent een inkomstenverlies voor auteur en uitgever. Daarom voorziet de wet ook voor het leenrecht in een collectieve vergoeding. Zowel de reprografievergoedingen als de leenrechtvergoedingen worden in België door Reprobel geïnd.

Na die inning verdeelt Reprobel de vergoedingen verder onder de beheersvennootschappen van auteurs en uitgevers. Reprobel groepeert vijftien van die beheersvennootschappen. Er zijn beheersvennootschappen van auteurs van literaire werken zoals romans en dichtbundels, maar ook van educatieve en wetenschappelijke werken. Er zijn beheersvennootschappen van fotografen, van scriptschrijvers, van illustratoren en van journalisten. En aan de uitgeverskant groepeert Reprobel de beheersvennootschappen van de uitgevers van boeken, kranten, tijdschriften en partituren.

De beheersvennootschappen van de auteurs beslissen samen over de verdeling van de vergoedingen voor hun leden in het Auteurscollege. De uitgevers beslissen in het Uitgeverscollege. De twee colleges hebben wettelijk recht op de helft van de geïnde vergoedingen voor reprografie. Van de vergoedingen voor leenrecht gaat 70 procent naar de auteurs en 30 procent naar de uitgevers.