Reprobel verhuist ! Nieuw adres vanaf 1 november 2016: Troonstraat 98 – 1000 Brussel

Opgelet: sommige pagina’s van deze website worden momenteel nog bijgewerkt. Meer info

Wie ? Waarom ?

Wie moet de reprografievergoeding betalen?

Iedereen die auteursrechtelijk beschermde werken kopieert op een toestel dat hij in huur, eigendom of leasing heeft, moet een evenredige vergoeding betalen. Het Koninklijk Besluit dat die vergoeding regelt, vermeldt als vergoedingsplichtigen al wie kopieën maakt van beschermde werken of wie gratis of tegen betaling een kopieertoestel ter beschikking stelt van anderen.

In de praktijk gaat het dus om bedrijven, kopieerwinkels, overheidsinstellingen en scholen, verenigingen, zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep.

Krijgt iedereen dus elk jaar een vraag tot betaling in de bus? Neen. De wet legt Reprobel op om iedereen aan te schrijven die redelijkerwijs in aanmerking komt en die te identificeren is. Particulieren worden niet aangeschreven.

Waarom moet u een vergoeding betalen op kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken?

Eigenlijk is het de logica zelf: Als het werk van auteurs en uitgevers gebruikt wordt zonder dat daar een vergoeding tegenover staat, betekent dit een verlies voor hen. U wordt toch ook graag vergoed voor wat u doet?

Ter informatie: de fabrikanten en invoerders van alle apparaten waarmee kopieën gemaakt worden, betalen van hun kant een forfaitaire vergoeding op elk van die apparaten, maar dat heeft geen invloed op de evenredige vergoeding. De twee vergoedingen vullen elkaar aan, en sluiten elkaar dus niet uit.