Aandacht: de wettelijke regeling inzake reprografie en onderwijs is recent veranderd. De informatie op deze website over reprografievergoedingen op het Belgische grondgebied is alléén nog van toepassing voor fotokopieën (evenredige vergoeding) die werden genomen en voor importhandelingen (vergoeding op reproductieapparaten) die werden gesteld vóór 1 januari 2017. De overige informatie op de website (bv. over de onderneming, haar financiële resultaten en het openbaar leenrecht) is wel nog geldig. De publieke website van Reprobel zal zo snel mogelijk worden aangepast aan de nieuwe regelgeving.

 

Evenredige vergoeding

Sinds 1 januari 1998 int Reprobel vergoedingen op reproducties uit beschermde werken. Deze ‘evenredige vergoeding’ is gebaseerd op een schatting van het aantal kopieën uit beschermde werken. Het tarief per kopie is wettelijk vastgelegd en wordt elk jaar geïndexeerd in januari.

Bedrijven, copyshops, overheidsinstellingen, scholen, verenigingen, zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep betalen die vergoedingen per verbruiksjaar.

De betaling van de evenredige vergoeding volgt uit een contract met Reprobel of uit een jaarlijks aangifteformulier voor Reprobel:

  • met een contract wordt in onderling overleg een schatting van het aantal kopieën uit beschermde werken gemaakt. Per sector gelden doorgaans algemeen aanvaarde percentages van beschermde werken op het totaal aantal kopieën of een algemeen aanvaard aantal kopieën van beschermde werken per werknemer;
  • met een aangifte schat u eenzijdig het percentage kopieën van beschermde werken die u maakt. Reprobel suggereert een minimumpercentage per sector op basis van resultaten van studies die Reprobel regelmatig door erkende marktonderzoeksbureaus laat uitvoeren. Het is mogelijk dat Reprobel uw eenzijdige aangifte betwist, en dat zij daarna naar een vergelijk zoekt.

Het jaar waarin de vergoedingen betaald worden, het inningsjaar, is niet altijd hetzelfde als het verbruiksjaar. Enkele voorbeelden maken dat duidelijk:

  • Bedrijf A betaalde in 2009 voor drie verbruiksjaren: 2009, 2010 en 2011. Pas in 2012 wordt het bedrijf gevraagd een nieuwe betaling te doen.
  • Copyshop B startte in 2010. In 2012 betaalde de copyshop voor de verbruiksjaren 2010 en 2011.

Ten slotte: Reprobel verdeelt de bedragen pas onder auteurs en uitgevers nadat de vergoedingen gefactureerd én betaald zijn.