Aandacht: de wettelijke regeling inzake reprografie en onderwijs is recent veranderd. De informatie op deze website over reprografievergoedingen op het Belgische grondgebied is alléén nog van toepassing voor fotokopieën (evenredige vergoeding) die werden genomen en voor importhandelingen (vergoeding op reproductieapparaten) die werden gesteld vóór 1 januari 2017. De overige informatie op de website (bv. over de onderneming, haar financiële resultaten en het openbaar leenrecht) is wel nog geldig. De publieke website van Reprobel zal zo snel mogelijk worden aangepast aan de nieuwe regelgeving.

 

Aangifte

Jaarlijks aangifteformulier

De gewone manier van betalen is op basis van een jaarlijks aangifteformulier. Dat krijgt u in juni toegestuurd voor de voorafgaande periode van juli tot juni. U krijgt tot half augustus de tijd om het aangifteformulier volledig en correct in te vullen en terug te sturen naar Reprobel. Dat is de algemene aangifte. Let wel: laat u het formulier liggen en stuurt u het pas na de wettelijk bepaalde deadline terug, dan betaalt u meer door toepassing van het niet-medewerkerstarief.

Op het aangifteformulier vermeldt u het totaal aantal kopieën en een raming van het percentage kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken. U betaalt alleen voor kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken. Reprobel raadt u aan om het elektronische aangifteformulier te gebruiken.

Als Reprobel uw aangifte krijgt, heeft de beheersvennootschap 220 werkdagen om ze wel of niet te aanvaarden. Gaat Reprobel niet akkoord met het aangegeven aantal kopieën van beschermde werken? Dan probeert Reprobel eerst met u tot een akkoord te komen. Lukt dat niet? Dan vraagt Reprobel bijkomende gegevens op of vraagt zij een onafhankelijke derde om advies. Reprobel kan ook altijd de zaak voor de rechtbank brengen, iets wat iedereen liever vermijdt.

Gestandaardiseerde aangifte

Hebt u al genoeg rekenwerk aan uw hoofd? Bedrijven met minder dan 50 werknemers kunnen gebruik maken van de roosters van Reprobel (goedgekeurd door de minister). Dat is de gestandaardiseerde aangifte. Afhankelijk van de sector waarin u actief bent en van het aantal werknemers betaalt u een vooraf berekend bedrag (gebaseerd op sectorgemiddelden). Ook hier is het elektronisch aangifteformulier een gemakkelijke en snelle manier van aangeven.