Aandacht: de wettelijke regeling inzake reprografie en onderwijs is recent veranderd. De informatie op deze website over reprografievergoedingen op het Belgische grondgebied is alléén nog van toepassing voor fotokopieën (evenredige vergoeding) die werden genomen en voor importhandelingen (vergoeding op reproductieapparaten) die werden gesteld vóór 1 januari 2017. De overige informatie op de website (bv. over de onderneming, haar financiële resultaten en het openbaar leenrecht) is wel nog geldig. De publieke website van Reprobel zal zo snel mogelijk worden aangepast aan de nieuwe regelgeving.

 

Vergoedingen aanvragen

Als iemand uit uw werk kopieert voor interne, privé- of onderwijsdoeleinden of als uw werk uitgeleend wordt in bibliotheken, hebt u als auteur recht op een vergoeding. U kunt uw recht op een vergoeding aanvragen door u aan te sluiten bij één van de beheersvennootschappen van Reprobel.

Wettelijk bent u niet verplicht om lid te worden van een beheersvennootschap om vergoedingen te ontvangen voor het kopiëren (op papier) of uitlenen van uw werk. U kan daarvoor ook bij Reprobel terecht. Hou er echter wel rekening mee dat dit niet noodzakelijk gunstiger voor u uitvalt. Niet alleen wijst Reprobel een “referentie-beheersvennootschap” aan die de vergoeding voor u berekent (en die daarvoor een beheerskost kan aanrekenen), maar bovendien geniet u niet van de voordelen van lidmaatschap bij een beheersvennootschap van auteurs of uitgevers. Deze beheersvennootschappen doen veel meer dan alleen vergoedingen uit reprografie en openbaar leenrecht voor u ontvangen en beheren. Doorgaans bieden ze ook individuele dienstverlening aan en in sommige gevallen innen, beheren en verdelen ze ook andere auteursrechten (bv. bepaalde secundaire exploitatierechten zoals opvoeringen of digitaal (her)gebruik) voor u.